Структура бізнес плану: 14.3. Зміст і структура бізнес-плану – СТРУКТУРА БІЗНЕС ПЛАНУ | ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА

Содержание

СТРУКТУРА БІЗНЕС ПЛАНУ | ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА

Починати власну підприємницьку справу, чи не виклавши його на папері, завжди складно, ─ а структура бізнес плану допоможе це правильно зробити, з урахуванням подальшого розвитку бізнесу. Завжди бізнесменові треба планувати власний бізнес, проводити аналіз ситуацій правильно бачити шляхи зміцнення виробництва, розуміти які відкриваються можливості, для цього потрібен бізнес план.

Бізнес план ─ документ, який об’єктивно показує можливості підприємства або компанії з урахуванням потрібних інвестицій в проекти задовольняти попит на ринку продукції. Наповнення цього документа відображає основні напрямки малого підприємства або великої компанії, вирішення виникаючих проблем в бізнесі. Його можна характеризувати як документ, вирішальний на перших етапах відкриття бізнесу проектні рішення, як дослідницький документ в діяльності стабільно працюючої компанії, як документ для отримання інвестицій. Розглянемо структуру цього документа. Але для початку ми настійно рекомендуємо Вам ознайомитися з цими матеріалом — «як правильно скласти бізнес план».

Структура бізнес плану — що повинно відображатися в бізнес плані

Структура бізнес-плану складається з розділів, кожен з них відповідає на певні питання і їх рішення, проводиться детальне розкриття його. Суб’єкт господарювання, який стабільно працює і отримує прибуток, прийняло рішення про розширення виробництва на раді акціонерів. Для цього, в найдрібніших подробицях складається бізнес план з усіх питань розширення виробництва, від загальних завдань, і до випуску окремої продукції.

Підприємницька діяльність, також має пряму залежність від планування торгівлі або випуску продукції. Це вибудувана система, яка дає зрозуміти: «… що продавати або випускати, яким чином вести торгівлю або випуск продукції, в якій кількості, для якого шару споживачів призначена продукція». Керівники підприємства відповідають за успішне бізнес планування, організовують складання бізнес плану при необхідності, коли треба переорієнтувати стратегічні цілі і виробити тактику їх досягнень.

Зазвичай бізнес планування складається з декількох функцій, це:

 1. Вироблення стратегії компанії в необхідний період часу, для розробок нових напрямків у виробництві продукції.

 2. Планування реалізації певних шляхів розвитку, визначаються способи контролю виробничих процесів.

 3. При необхідності залучити сторонній капітал (інвестиції) для досягнення стратегічної мети компанії.

 4. Залучати для вирішення проміжних завдань партнерів у підприємницькій діяльності, а також постачальників сировинної бази.

 5. Підтримувати позитивний імідж підприємства на всіх етапах його розвитку.

Планування дає можливість успішно використовувати можливості, що з’являються для досягнення мети. З’являється найкраща можливість інформативного забезпечення підприємства по наявності додаткових ресурсів. Бізнес план в цьому випадку є програмою дії з вирішення питань на всіх етапах розвитку. Розглянемо його структуру. Що стосується структури бізнес-плану, то про це ми вже більш детально розповідали в статті — «структура бізнес-плану».

Титульний лист бізнес плану

Структура бізнес плану, титульний лист його завжди відкриває, на ньому має бути відображено назву проекту, для якого створено бізнес план.

Крім цього він відображає це:

 • організацію, яка виконує проект;

 • де розташовується компанія або виробництво;

 • контактні дані, як знайти керівників організації;

 • хто розробляв проект його прізвище і ім’я, П.І.Б. керівника організації;

 • для інвесторів на титульний лист виносяться фінансові показники компанії: необхідна сума вкладень, коли окупляться надходження в компанію, яка рентабельність провадження.

меморандум захищеності

Цей розділ покликаний захистити права авторів проекту, які розробляли склад і структуру бізнес плану, його можуть розмістити на титульному аркуші, коли він короткий, або на наступному аркуші після титульної сторінки. Завдання меморандуму, це попередження, що людина читає бізнес план має відношення до конфіденційної інформації, і несе відповідальність про нерозповсюдження отриманої інформації, якщо на це не буде дозвіл авторів. У меморандумі може відображатися заборона на виготовлення копій матеріалу, а також передачі його для ознайомлення ще кому ні будь.

Фахівці рекомендують відображати меморандум приблизно в представленому вигляді, це:

«Матеріал, в якому викладено бізнес-план компанії, представляється для вивчення в рамках конфіденційного прочитання з метою отримання додаткових коштів на реалізацію проекти, він не може передаватися третій особі, його не можна копіювати, робити дублікати.

Якщо представлений матеріал розвитку компанії відбитий бізнес планом не викликав вашого інтересу участі в розвитку підприємства прохання повернути його назад «.

Резюме бізнес плану

Типова структура бізнес-плану завжди має резюме, в якому відображена загальна інформація про проект, яка носить рекламного образу стиль написання. Завдання цього розділу залучити з перших сторінок увагу тих осіб для кого писався бізнес-план, адже початкова враження важливо, він впливає на рішення інвестора брати участь у проекті чи ні.

Резюме в короткому викладі представляє весь бізнес план, зазвичай його пишуть після складання основного документа, але розміщують після меморандуму безпеки, воно має наступну структуру, це:

 • для чого був створений проект, які завдання вирішує, його цілі,

 • яке для реалізації проекту є забезпечення ресурсами;

 • яким способом ідея бізнес плану реалізується;

 • запропонована продукція в проекті має, яку унікальність, корисність для суспільства, а також наскільки він представляє послуга затребу

Бізнес-план — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Бі́знес-план (англ. Business plan) — це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства. Він потрібен керівникові фірми, акціонерам, інвесторам. Бізнес-план частіше складається на рік, два роки, зрідка на більший період.

Мета бізнес-планування[ред. | ред. код]

 • визначення рівня життєздатності та стійкості підприємства;
 • виявлення сильних та слабких сторін фірми;
 • конкретизація стратегії розвитку через систему кількісних і якісних показників;
 • забезпечення підтримки інвесторів та акціонерів;
 • зниження ризиків підприємницької діяльності.

Бізнес-план розробляють для пошуку подальших резервів зменшення витрат і зростання доходів з метою забезпечення зростання прибутків підприємства. Бізнес-план являє собою специфічний документ, що описує основні аспекти майбутньої діяльності підприємства з реалізації будь-якої інвестиційної програми або будь-якої бізнес-ідеї у принципі. При цьому при розробці бізнес-плану особлива увага повинна приділятися не тільки визначенню очікуваного обсягу прибутку від реалізації бізнес-ідеї, а й вивченню умов на ринку даних послуг, виявленню можливостей розширення обсягів їх реалізації у майбутньому, можливих джерел фінансування проекту з урахуванням умов отримання кредиту та строків його погашення[1].

 • План, що повинний скласти кожен потенційний підприємець. У цьому документі міститься вся інформація про товар чи послугу, що збирається пропонувати нова компанія, ринковий потенціал, можливу конкуренцію (продукти-замінники), ресурси, необхідні для виробництва (персонал, приміщення, устаткування, матеріали, техніка тощо), необхідний капітал (інвестиції, операційні ресурси) і наявний капітал, потреби у фінансах («пасивний»/венчурний капітал, позики, гранти), заплановану оборотність засобів і результати діяльності за 3-5 років. Цей документ включає всю інформацію про те, як має розвиватися бізнес, і є абсолютно необхідним для контролю прогресу розвитку підприємства.
 • Документ, який підготовлюється керівництвом компанії, що викуповується, (можливо укладається разом із професійними консультантами), у якому докладно характеризується минуле, дійсне і передбачуване майбутнє пропонованої до викупу компанії, з метою зміцнення її майбутнього фінансового стану. У бізнес-плані міститься ретельний аналіз керівництва компанії, її матеріальних, трудових, виробничих і фінансових ресурсів, а також дані про минулу діяльність компанії та її поточне положення на ринку. У бізнес-плані також представлені докладно складені форми звіту про прибутки і збитки, балансу і звіту про рух готівки за прогнозами на один-три роки вперед і робляться менш детальні прогнози на віддаленіші терміни. У документі повно і докладно викладаються ідеї ініціативної групи, що підготовляє викуп, її стратегія і поставлені задачі, відповідно до яких згодом будуть аналізуватися результати роботи компанії.

Порядок складання бізнес-плану[ред. | ред. код]

Порядок складання бізнес-плану залежить від величини підприємства, характеру бізнесу, ринку, економічних, політичних факторів та іншого. Весь процес бізнес-планування включає такі етапи:

 • Вивчення методології бізнес-планування на основі літературних джерел.
 • Визначення цілей та головної мети — визнання акціонерів, одержання інвестицій, максималізація прибутку і тому подібне.
 • Визначення цільових читачів бізнес-плану, що пов’язано з метою бізнес-плану. Це можуть бути інвестори, акціонери, банки, менеджери вищого рівня керівництва.
 • Визначення структури бізнес-плану. Він може бути повним або скороченим — на рік чи два.
 • Збирання даних для кожного розділу бізнес-плану. Найважливіше значення для успіху бізнесу має маркетинговий аналіз, вивчення ринку, потенційних споживачів, можливостей конкурентів, слабких та сильних сторін фірми і урахування цих факторів у бізнес-плані.
 • Складання бізнес-плану. Це важливий етап, який дає кінцевий результат — бізнес-план. Вихідними є показники обсягів продаж товарної продукції, інвестицій. Практика показує, що бізнес-план має складатися фірмою самостійно або з допомогою консультантів. Написання бізнес-плану на замовлення, за дорученням має ряд недоліків.
 • Читання, вивчення бізнес-плану. Як правило, бізнес-план надається для читання незацікавленим особам високої кваліфікації. В процесі може бути проведена незалежна експертиза та ділова критика. * Усунення недоліків підвищить якість бізнес-плану.
 • Дослідження ринку, план маркетингу, оцінка можливостей фірми щодо інвестицій, термінів початку виробництва, обсягів виробництва, фінансовий план, охорона середовища є обов’язковими складовими бізнес-плану.

Основні прийняті міжнародним суспільством методики написання бізнес-планів розроблені під егідою ЮНІДО (Організація об’єднаних націй з промислового розвитку). З ними можна ознайомитись тут [1].

Методики та стандарти бізнес планування мають такі організації як ЄБРР, СБРР, TACIS. Міністерством економіки України в 2006-му році затверджені методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств. Найбільш вичерпним в інвестиційних колах вважається зміст бізнес-плану, розроблений українською інвестиційно-проектною компанією BFM Group Ukraine.

Складові бізнес-плану за стандартами BFM Group Ukraine[ред. | ред. код]

 1. Титульний аркуш бізнес-плану (інвестиційного проекту)
 2. Меморандум про конфіденційність
 3. Коротка анотація (резюме) бізнес-плану
 4. Загальні положення
  1. Відомості про компанію
   • Загальна інформація (дата створення, організаційно-правова форма, місцезнаходження, контактні дані)
   • Інформація про власників та перших осіб компанії
   • Основні види діяльності
   • Характеристика продуктів і послуг
   • Основні поточні фінансові показники
   • SNW-аналіз компанії
  2. Інформація щодо проекту
   • Сутність проекту
   • Місце розташування проекту
   • Соціальне, економічне, демографічне оточення
   • Перелік та опис продуктів / послуг
   • Основні маркетингові переваги
   • Загальна вартість проекту (розмір капітальних витрат та необхідні обігові кошти)
   • Загальна потреба в залученні позикового фінансування
   • Основні показники ефективності проекту
   • Основні ризики проекту
   • Соціальний, екологічний та економічний ефект проекту
   • Пропозиція інвесторові / кредитору (прийнятна вартість кредиту, розподіл часток, репатріація прибутку)
 5. Маркетинговий план
  1. Галузеве оточення бізнесу
  2. Характеристика продуктів / послуг
   • Аналіз ланцюжка створення вартості (Value Chain)
   • Матриця Boston Consulting Group (життєвий цикл продуктів та ціновий масштаб виробництва)
  3. Аналіз ринків збуту
   • Оцінка розміру ринку та можливих тенденцій його розвитку
   • Оцінка частки ринку та обсягу продажів
   • Сегментація ринку та визначення ніші продукту бізнесу
  4. Конкуренція та конкурентні переваги
   • Порівняльні характеристики конкурентних продуктів / послуг
   • Порівняльні характеристики фірм-конкурентів
   • Аналіз конкурентної ситуації на ринку
   • Обґрунтування основних складових маркетингової стратегії (маркетинг-мікс)
   • SWOT-аналіз продуктів / послуг
  5. Організація зовнішньоекономічної діяльності компанії
   • Організаційне забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків
   • Економічне забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків
   • Непрямі форми виходу на зовнішні ринки
  6. Стратегія плану маркетингу
  7. * Загальна стратегія маркетингу
   • Ціноутворення
   • Тактика реалізації продуктів / послуг
   • Політика після продажного обслуговування і надання гарантій
   • Реклама та просування товару на ринок
  8. План продажу
   • Факторний аналіз продажу
   • Тенденції сезонних змін цін
   • Тенденції сезонних змін обсягів продажів
   • Акційні зміни цін
  9. Витрати на маркетинг (обґрунтування)
   • Умовно постійні маркетингові витрати
   • Умовно змінні маркетингові витрати
 6. Організаційний план та менеджмент
  • Організаційно-правова форма компанії
  • Штатний розклад
  • Організаційна структура
  • Біографії управлінського персоналу
  • Основні наявні партнери та пов’язані компанії
  • Інформація про радників, консультантів, менторів, проектних та підрядних організацій, що беруть участь в організації проекту
  • Правові аспекти організації проекту
  • Основні вимоги до персоналу
  • Забезпечення найму, навчання адаптації персоналу
  • Обґрунтування фонду оплати праці (постійна і підрядна частина, система преміювання, інше)
  • Виплати оплати праці (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  • Надходження від продажу продуктів / послуг (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  • Умови реалізації продуктів / послуг (оплата за фактом, передоплата, відстрочення платежів)
  • Перелік сировини і комплектуючих, що відносяться на кінцеву продукцію
  • Умови оплати за сировину і комплектуючі (оплата за фактом, передоплата, відстрочення платежу)
  • Формування транспортної та складської логістики
  • Логістичні і тимчасові витрати, що відносяться на сировину і комплектуючі
  • Логістичні і тимчасові витрати, що відносяться на кінцеву продукцію
  • Запаси сировини і періодичність закупівель
  • Запаси готової продукції (в % від місячних обсягів продажу)
  • Система оподаткування проекту
  • Податкові виплати (помісячно до кінця проекту)
  • Постійні / адміністративні витрати (помісячно до кінця розрахунків проекту)
 7. Інвестиційний план
  • Календарний план освоєння всіх етапів проекту до введення в експлуатацію
  • Календарний графік виплат по етапах проекту (платежі за обладнання, будівництво, інш.).
  • Діаграма Ганта
  • Способи і терміни амортизації всіх створюваних капітальних активів проекту
  • Відображення амортизаційних відрахувань в оподаткуванні проекту
 8. Виробничий план
  • Короткий опис виробництва
  • Опис виробничих циклів
  • Стратегія в забезпеченні сировиною і комплектуючими
  • Виробничий план
  • Державне та правове регулювання
  • Можливості поліпшення і доробки продукту
  • Розрахунок прямої собівартості окремо по кожному з продуктів
 9. Фінансовий план
  • Потреба у фінансуванні (підбір суми кредиту (інвестиції) і графіка фінансування)
  • Виплати на погашення позик (виплати кредитного тіла)
  • Виплати на обслуговування позик (відсотки по кредитах)
  • Інші надходження грошових коштів, що беруть участь в проекті
  • Інші виплати з проектного бюджету
  • Звіт про прибутки і збитки (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  • Звіт про рух грошових коштів (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  • Звіт про баланс проекту (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  • Точка беззбитковості проекту
  • Розрахунок потреби в первинних оборотних коштах
  • Операційний важіль (відношення постійних витрат до змінних витрат)
  • Фінансовий важіль (відношення власного капіталу до позикового капіталу)
  1. Фінансові показники (помісячно до кінця розрахунків проекту)
   • Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),%
   • Коефіцієнт термінової ліквідності (QR),%
   • Чистий обіговий капітал (NWC)
   • Коефіцієнт обіговості запасів (ST)
   • Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості (CP)
   • Коефіцієнт обіговості робочого капіталу (NCT)
   • Коефіцієнт обіговості основних засобів (FAT)
   • Коефіцієнт обіговості активів (TAT)
   • Сумарні зобов’язання до активів (TD / TA),%
   • Сумарні зобов’язання до власного капіталу (TD / EQ),%
   • Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз
   • Коефіцієнт рентабельності валового прибутку (GPM),%
   • Коефіцієнт рентабельності операційного прибутку (OPM),%
   • Коефіцієнт рентабельності чистого прибутку (NPM),%
   • Рентабельність обігових активів (RCA),%
   • Рентабельність поза обігових активів (RFA),%
   • Рентабельність інвестицій (ROI),%
   • Рентабельність власного капіталу (ROE),%
  2. Оцінка загальної ефективності проекту]]
 10. Оцінка ризиків проекту
  1. Аналіз чутливості по:
   • NPV
   • DPB
   • PI
   • IRR
   • PB
   • ARR
   • MIRR
   • D
  2. Аналіз беззбитковості проекту
  3. Статистичний аналіз проекту (метод Монте-Карло)
 11. Додатки до бізнес-плану
  • Фінансові звіти
  • Аудиторські висновки
  • Висновки фахівців з оцінки майна
  • Рекламні брошури фірми
  • Технічні опису продукту бізнесу
  • Резюме ключових керівників
  • Найважливіші угоди і контракти
  • Інформація про виробничий процес
  • Фотографії і малюнки товару
  • Звіти про дослідження ринку
  • Витяги з найважливіших законодавчих актів
 12. Інформація про забезпечення проекту
 • Т. Г. Васильків, Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. Бізнес-планування. — Київ : Знання, 2013.

1.3. Зміст та структура бізнес-плану

Що конкретно має включати в себе бізнес-план? Ви й самі можете відповісти на це запитання, якщо поставите себе на місце банківського службовця, до якого звернувся підприємець з проханням про кредит для реалізації своєї ідеї. Питання, які б ви йому задавали, і визначають зміст бізнес-плану. Дещо інші запитання до підприємця в аналогічній ситуації виникають у венчурних капіталістів або індивідуальних інвесторів. Оскільки банки ніколи не ризикують у бізнесі, їхня мета — домогтися надійної процентної ставки за кредити та гарантій своєчасного їх повернення. Навпаки, венчурні капіталісти або індивідуальні інвестори згодні розділити з підприємцем ризики його починання. Вони заінтересовані у швидкому зростанні своїх капіталів, а тому, як правило, вимагають частки в майбутньому прибутку.

Отже, зміст і структура бізнес-плану залежать передусім від тієї аудиторії, для якої його призначено. Вибір тієї чи тієї аудиторії, у свою чергу, залежить від цілей, які ставить перед собою підприємець, опрацьовуючи бізнес-план (залучення зовнішнього капіталу, комунікації з партнерами по бізнесу, моделювання системи управління майбутнім бізнесом, попереднє визначення перешкод та проблем, розвиток власних управлінських навичок).[5]

Перше правило, якого має дотримуватися підприємець у процесі складання бізнес-плану, — це чітке визначення мети його розробки та конкретного адресата.

На зміст і структуру бізнес-плану суттєво впливають розміри бізнесу й обсяги фінансових потреб. Що масштабнішим є підприємницький проект, що більше інвестицій він потребує, то ширше коло питань має бути висвітлено в бізнес-плані, то детальнішими та обґрунтованішими мають бути відповідні розрахунки.

на змісті та структурі бізнес-плану позначається й специфіка сфери майбутнього бізнесу. Обґрунтування підприємницького проекту у сфері виробничої діяльності потребує складнішого та «об’ємнішого» бізнес-плану внаслідок самої природи цієї сфери. Навпаки, підприємець, який бажає розпочати роздрібну торгівлю, не має потреби в опрацьованому до дрібниць бізнес-плані.

Зміст і структура бізнес-плану залежать також і від інших факторів, зокрема:

а) конкретних характеристик майбутнього продукту бізнесу та стадії його життєвого циклу;

б) рівня конкуренції в галузі;

в) можливостей розширення бізнесу в майбутньому.

Наявність багатьох факторів, які впливають на зміст, структуру та обсяги бізнес-плану, свідчать, що не існує певної стандартної, універсальної, «найліпшої» форми бізнес-плану. Кожний підприємець чи компанія складають бізнес-план по-своєму. Підходи до його розробки змінюються згідно з характером бізнесу, особливостями його середовища, конкретними цілями бізнес-плану, індивідуальними запитами потенційних інвесторів. Але це зовсім не означає, що не існує загальних вимог до опрацювання бізнес-плану. Є низка ключових питань, які мають бути ретельно вивчені, оцінені та висвітлені в кожному бізнес-плані.

Будь-який бізнес-план, незалежно від його особливостей та розмірів, має право на існування лише за умови, що він передбачає дохід для його власника. Обґрунтувати можливість комерційного успіху — це перше основне завдання будь-якого бізнес-плану. Зробити це можна з допомогою фінансових показників, які характеризують:

 • фінансові потреби для створення бізнесу;

 • обсяги передбачуваного продажу;

 • розміри прибутків та збитків;

 • рух готівки тощо.

Усе це і становить основу фінансового плану. Фінансові показ­ники — це кінцевий результат, параметри якого залежать від рин­кових, виробничих, організаційних та інших аспектів даного бізнесу. Зрозуміло, що й ці аспекти підприємницького проекту інтересують можливих партнерів, тому можуть бути висвітлені в бізнес-плані. Отже, обов’язковими складовими бізнес-плану мають бути:

 • маркетинг-план;

 • виробничий план;

 • організаційний план.

Потенційних інвесторів, однак, цікавить не лише прибутковість майбутнього бізнесу, а й пов’язані з ним ризики, сильні та слабкі сторони бізнесу як порівняти з конкурентами. Тому в бізнес-плані треба дати оцінку загроз та можливих ризиків.[14]

Зміст бізнес-плану, як ми вже з’ясували, залежить від впливу низки об’єктивних чинників. Закономірно, що структура бізнес-плану не може бути однаковою в усіх випадках, але процес формування структури бізнес-планів різних типів має багато спільного. Зокрема, у структурі будь-якого бізнес-плану можна виділити три блоки.

Перший блок — це опис ключових, найважливіших аспектів майбутнього бізнесу; опис того стану всіх компонентів менеджменту, якого прагне досягти підприємець.

У другому блоці мають бути кількісно охарактеризовані заходи, які передбачається здійснити, щоб досягти поставлених цілей.

Третій блок узагальнює результати розрахунків, зроблених у другому блоці, з допомогою фінансових показників, які, зрештою, і стають найважливішими критеріями оцінки привабливості конкретного підприємницького проекту.

На наступному етапі здійснюється декомпозиція або деталізація цієї трьох блокової структури бізнес-плану. Саме тут ураховується вплив на зміст бізнес-плану різних факторів і визначається перелік розділів та параграфів бізнес-плану. Існують різні способи декомпозиції структури бізнес-плану, але перевага на практиці найчастіше віддається функціональному принципу. Згідно з ним у структурі бізнес-плану виокремлюють розділи за функціями управління: маркетинг, виробництво, управління персоналом, облік, фінанси.

Більшість підприємців опрацьовують бізнес-плани для залучення інвесторів до фінансування свого проекту. Найскладнішою та найбільш повною щодо висвітлення питань є процедура розробки бізнес-плану для виробничої діяльності. Тому далі розглядатимемо структуру, зміст та методику розробки бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій у виробничу діяльність. У структурі цього бізнес-плану, як правило, виділяють такі складові:

 1. Титульний аркуш.

 2. Зміст бізнес-плану.

 3. Резюме.

 4. Галузь, фірма та її продукція (послуги):

4.1. Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі.

4.2. Опис продукту (послуги) фірми.

4.3. Патенти, товарні знаки, інші права власності.

4.4. Стратегія зростання фірми.

 1. Дослідження ринку:

5.1. Загальна характеристика ринку продукту.

5.2. Цільовий ринок бізнесу.

5.3. Місцезнаходження фірми.

5.4. Оцінка впливу зовнішніх чинників.

 1. Маркетинг-план:

6.1. Стратегія маркетингу.

6.2. Передбачувані обсяги продажу.

 1. Виробничий план:

7.1. Основні виробничі операції.

7.2. Машини й устаткування.

7.3. Сировина, матеріали та комплектувальні вироби.

7.4. Виробничі й невиробничі приміщення.

 1. Організаційний план:

8.1. Форма організації бізнесу.

8.2. Потреба в персоналі.

8.3. Власники бізнесу й команда менеджерів.

8.4. Організаційна схема управління.

8.5. Кадрова політика та стратегія.

 1. Оцінка ризиків:

9.1. Типи можливих ризиків.

9.2. Способи реагування на загрози для бізнесу.

 1. Фінансовий план:

10.1. Прибутки та збитки.

10.2. План руху готівки.

10.3. Плановий баланс.

10.4. Фінансові коефіцієнти.

 1. Додатки.

Ця структура є лише приблизною схемою бізнес-плану. конкретний бізнес-план може бути і не таким докладним. Але тут указані ті основні розділи, які необхідно включити до бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій у виробничу діяльність.[16]

Структура бізнес-плану

Яка війна без плану? От і про бізнес теж саме можна сказати: не можна відкривати підприємство або боротися з конкурентами «на рівних», якщо не знаєш всіх нюансів та тонкощів, та більш того не уявляєш скільки грошей вкладеш, а скільки в підсумку заробиш. І взагалі чи варто вплутуватися в цю боротьбу?

Для цих цілей існує бізнес-план, який не тільки враховує всі тонкощі вашого майбутнього бізнесу, але і допомагає зробити висновок, чи потрібно реалізовувати вашу бізнес-ідею?

Звичайно, не всякий бізнес-план заслуговує довіри. Тому для того, щоб оцінити галузь та можливості нової справи правильно, потрібно не тільки діяти згідно з правилами, але й керуватися принципом «поганої погоди». Тобто в хорошому бізнес-плані реальність представлена у ще гіршому світлі, ніж вона є насправді. Це допомагає бізнесу вижити навіть в умовах різкого спаду або виникнення непередбачених труднощів. Все-таки ви повинні бути готові до будь-яких несподіваних поворотів долі.

Крім цього принципу, бізнес-план повинен враховувати масу інших важливих показників та повністю описувати ваше підприємство. Враховуючи великий об’єм інформації, включений в даний документ, слід розділити його на кілька розділів, кожен з яких несе в собі певний сенс.

Короткий інвестиційний меморандум

Цей пункт передбачає короткий опис концепції бізнесу, так і основних його процесів. Він також передбачає підведення підсумків та визначення цілей бізнесу. На основі даного розділу ви можете зробити для себе висновок: варто чи ні входити в цю галузь?

Опис бізнесу, продукту або послуги

Дозволяє познайомитися з головним об’єктом усіх бізнес-процесів, включає всі тонкощі його виробництва чи покупки до кінцевої реалізації клієнту. У цьому розділі необхідно продумати кожну дрібницю, тому що об’єкт продажу — це фундамент вашого бізнесу.

Опису ринку збуту

Ваша цільова аудиторія, конкуренти, кон’юнктура — в цьому розділі описані всі подробиці середовища існування вашого бізнесу. Як досвідчений полководець ви повинні розуміти, що місцевість є вирішальним фактором для перемоги в битві. Для вашого підприємства його розташування також може в кінцевому рахунку визначити долю проекту.

Продаж та маркетинг

Ви знаєте, свій продукт в обличчя, припускаєте, де будете його реалізовувати, а в цьому пункті ви повинні вирішити для себе головне питання: як ви його будете продавати? Все-таки якщо ви не зможете грамотно розповісти про нього, то, при всіх позитивних якостях вашого товару або послуги, бізнес на його основі приречений на провал.

План виробництва

Під цим значним заголовком ховається весь процес роботи вашої компанії: починаючи від виробництва товару або послуги та закінчуючи сервісним обслуговуванням клієнтів. Завдяки цьому розділу ви повинні сформувати у своїй свідомості чітку картину функціонування вашого підприємства та прагнути до її матеріалізації.

Організаційна структура

Хто допоможе вам реалізувати ваші плани? Звичайно, потрібні співробітники, присутність кожного з яких у вашій команді економічно доцільний. Обов’язково ретельно опишіть всіх працівників вашого підприємства, їх функції та заробітну плату. Не забувайте також про преміальні і податки, так як втрата цих витрат може викривити фінансову картину.

Фінансовий план

Цей розділ включає в себе абсолютно всі витрати на відкриття та роботу вашої фірми. Реєстрація юридичної особи, ремонт приміщення та інші інвестиційні вкладення мають бути прораховані в першу чергу, за ними слідують щомісячні витрати на безперебійну роботу вашого бізнесу. Вони поділяються на постійні та змінні, що останні розраховуються з урахуванням планованого обороту та продажів компанії. Крім того, фінансовий план допомагає визначити термін окупності вашого бізнесу та є основним фактором для рішення стосовно відкриття бізнесу.

Фактори ризику

Останній пункт вашого бізнес-плану повинен сформувати уявлення про всі загрози та позитивні умови для існування й розвитку вашого бізнесу. Сильні конкуренти або висока орендна ставка? Віднесіть ці фактори до бізнес загроз. Унікальний товар або оригінальна рекламна кампанія? Їх краще віднести до факторів, що позитивно впливають на стан вашої справи.

Бізнес-план — це головний документ вашого підприємства, тому варто поставитися до нього з усією серйозністю. І якщо ви плануєте роботу ще не відкривши підприємства, то на основі цього документа варто прийняти рішення: а чи потрібно взагалі запускати його, чи принесе мені ця справа прибуток? Якщо ви сумніваєтеся у варіантах відповіді, то краще вибрати іншу сферу діяльності. Будьте чесні з самим собою.

Структура бізнес плану | Бізнес план

Структура бізнес плану — письмовий опис того чи іншого проекту, суми і терміни його реалізації. Такий план характеризує доцільність його існування. Склад бізнес-плану багато в чому залежить від того, в якій сфері знаходиться проект, а також від того, які його розміри. Так, якщо передбачається виробництво нового виду продукції, то потрібно розробляти найбільш докладний бізнес-план, який буде описувати всі переваги нового продукту, а також процес його виготовлення. Якщо ж мова йде про відкриття торгового об’єкта, то бізнес-план може бути простим і включати тільки розділи з коротким описом і з розрахунком строків окупності. Структура та зміст бізнес плану відіграє важливу роль у початку діяльності тієї чи іншої організації.

Отже, можна розглянути таке поняття, як детальна структура розділів бізнес плану. Вона включає в себе ряд елементів, кожний з яких має власну важливість.

Структура бізнес плану – Розділ 1. Титульний аркуш

На ньому відображається назва проекту, назва організації, яка буде займатися його реалізацією, місце розташування організації, номер телефону, дата і час складання бізнес-плану. Якщо бізнес-план планує подаватися інвестору або кредитній організації, то необхідно вказати потребу у фінансовій частині і відзначити, через скільки часу проект окупиться.

Структура бізнес плану – Розділ 2. Меморандум про конфіденційність

Цей розділ забезпечує захист авторських прав розробника проекту, і якщо цей меморандум досить короткий, то він повинен розміщуватися на титульному аркуші. Основна мета меморандуму – попередити осіб, які будуть з ним знайомитися про те, що інформація конфіденційна, і що нова людина гарантує нерозповсюдження відомостей без згоди на те автора. Також може бути відзначена і заборона на копіювання всієї зазначеної інформації, або це може бути вимога про повернення автору плану, якщо він не представляє інтересу.

Структура бізнес плану – Розділ 3. Резюме

Даний розділ має рекламний характер, а також він сприяє виявленню інтересу у того, кому буде адресований бізнес план. Цей розділ повинен бути оформлений грамотно, так як від нього виходить перше враження інвесторів про бізнес-план.

У даному розділі необхідно викласти весь бізнес-план у стислій формі, при цьому розкрити сутність проекту. Основою для написання є інформація, яка міститься у всіх розділах.

В цілому структура резюме може бути наступною:

 1. опис;
 2. забезпеченість ресурсами;
 3. як буде реалізовуватися;
 4. у чому полягає унікальність проекту;
 5. сума інвестицій;
 6. прогноз прибутку;
 7. як будуть повертатися позики інвесторам;
 8. ефективність проекту.

Структура бізнес плану – Розділ 4. Мета проекту

У даному розділі описується цільове призначення проекту, а також йде опис товарів або послуг, які будуть надані на ринок у ході реалізації проекту. Вказується реальна вигода клієнтів від отримання даного товару або послуги. Дається опис переваг нового продукту, товару або послуги, унікальність проекту. У даному розділі також здійснюється опис патентів, які є, а також вказується авторське право.

Структура бізнес плану – Розділ 5. Аналіз ринку в даній області

В даному розділі наводяться результати маркетингових досліджень, а також аналіз положення конкурентів у даній галузі. Така інформація буде реально корисною для інвесторів.

Важливо грамотно піднести основну ідею нового проекту і підкреслити її оригінальність при поточному стані справ. Також необхідно описати глибоке розуміння стану організації. На цьому етапі потрібно оцінити останні новинки в галузі, а також перерахувати основних конкурентів, вказавши їх переваги та недоліки.

Структура бізнес плану – Розділ 6. Положення підприємства в галузі

Даний розділ містить повний детальний аналіз становища підприємства в даній галузі, а також перераховуються основні організаційні характеристики. А саме — перераховуються види діяльності організації, а також перелік товарів чи послуг. Описується правова форма підприємства, засновники і персонал.

Далі йде ряд даних:

 • основні економічні показники діяльності організації;
 • адреса підприємства, тип приміщення, необхідність у проведенні ремонту або реконструкції;
 • специфіка роботи підприємства – години, дні і тижні.

Цей розділ несе в собі високе смислове навантаження, якщо основною метою бізнес-плану є створення нового підприємства «з нуля». У такому разі розділ повинен нести в собі ряд основних пунктів, які можуть обґрунтувати успіх підприємства, а також підкреслять досвід керівника в сфері підприємництва. Якщо проект буде мати статус індивідуального підприємництва, то необхідно описати сутність бізнесу підприємця. Мета цього розділу – надати інвестору основні докази доцільності існування проекту з економічної точки зору. Структура розробки бізнес плану відіграє важливу роль, і цьому етапу варто приділити належну увагу.

Структура бізнес плану – Розділ 7. Опис продукту

Цей розділ відіграє важливу роль в будь-якому випадку і повинен нести в собі детальну інформацію про те, які споживчі характеристики та переваги має продукція, а також основні переваги, які має фірма перед конкурентами. Даний розділ може містити додатки у вигляді натурального зразка продукту, а також фотографії, документації з описом технічної сторони і так далі. Якщо продуктом праці є кілька одиниць, то в даному розділі описується кожна з них.

Цей розділ має наступну структуру:

 1. опис та найменування продукту;
 2. область його застосування та основне призначення;
 3. опис характеристик;
 4. конкурентні переваги;
 5. авторські права, якщо такі є;
 6. сертифікат якості, гарантії;
 7. екологічність продукту;
 8. експлуатація і сервіс.

Структура бізнес плану – Розділ 8. Маркетинг план по збуту продукції

В даному розділі надається аналіз ринку, розробка стратегії поведінки на ринку, пояснюється, в якому обсязі споживачі будуть купувати продукцію, а також зазначаються можливі способи впливу на попит. Відзначаються і основні методи продажу продукту або послуги, визначення планованих цін.

Інформація, яка буде міститися в цьому розділі, повинна переконати потенційного споживача придбати цей продукт для себе. Покупці в цьому випадку мають свої характеристики, наприклад, за місцем в ланцюжку поставок, а також статусом – вони можуть бути юридичними або фізичними особами.

Описуються споживчі характеристики бізнес-плану, і серед них важливо приділити увагу зовнішньому вигляду, ступеня його привабливості, ціною і призначенням, міцності, безпеки у використанні і так далі. Проводиться аналіз споживачів, конкурентів, опис переваг товару. Проводиться аналіз ринку збуту продукції або послуги, описується логістична концепція по доставці товару, а також вказується особа, яка займається управлінням ланцюга поставок.

Крім того, в цьому розділі зазначається стратегія, за якою будуть залучатися споживачі і рекламні кампанії, це може бути також надання зразків безкоштовно і багато іншого. Тут же вказується ціна та прогнозований обсяг продажів. Проводиться розрахунок рентабельності та терміну окупності проекту. Дуже багато деталей стратегії маркетингу виявляються дуже складними, а також зачіпають області, такі як маркетингова розстановка і багато іншого.

Структура бізнес плану – Розділ 9. План виробництва

Якщо ви збираєтеся відкривати виробниче підприємство з нуля, то цей розділ буде мати важливе значення для бізнес-плану. В даному випадку збираються всі процеси, пов’язані з виробництвом товару. Тут же розглядається вся ситуація з приміщеннями, а також з їх обладнанням і грамотним розташуванням. На виробничому підприємстві описуються виробничі приміщення, склади та цехи, а також шляхи, по яких товар переміщується всередині підприємства.

Якщо основна мета проекту – створення підприємства по виробництву, то необхідно забезпечити повний опис виробничого процесу, а також вказівку системи випуску продукції, здійснення контролю над виробництвом і так далі. Є ряд заходів, які будуть доручені субпідрядникам, і про них також необхідно буде дати відомості, а також вказати причини, за якими той чи інший підрядник був обраний. А операції, які планується виконувати власними зусиллями, — потрібно з них скласти схему виробничих потоків, а також мати список обладнання і сировини.

В розділі описуються виробничі витрати, розраховується собівартість продукції, складається кошторис витрат, визначаються змінні та постійні витрати.

Розділ має приблизно таку структуру:

 1. дані про структуру виробництва підприємства;
 2. технологія, яка використовувалася;
 3. необхідність у наявності виробничих приміщень;
 4. потреба в персоналі;
 5. задоволення вимог з точки зору екологічності;
 6. виробничі потужності;
 7. обладнання та його характеристики;
 8. потреба в сировині та матеріалах;
 9. вибір субпідрядників;
 10. кошторис витрат з виробництва;
 11. аналіз собівартості.

Структура бізнес плану – Розділ 10. Організаційний план

У даному розділі розглядаються деякі організаційні питання, а також передбачаються нормативні документи та графік реалізації.

Структура бізнес плану – Розділ 11. Фінансове планування

Його необхідно здійснювати за допомогою розгляду та складання основних фінансових документів – вони включають в себе план доходів і витрат, терміни реалізації проекту, план руху грошових коштів і так далі. В даному розділі проводяться інвестиційні вкладення, наприклад, на придбання устаткування або на будівельні роботи, а також на створення оборотних коштів.

Також здійснюється планування джерел, звідки буде братися фінансування проекту, продумується схема повернення кредитних коштів.

Завершення розділу фінансового планування здійснюється за допомогою аналізу ефективності проекту, і для цих цілей використовується методика проектного аналізу.

Розділ має приблизно таку структуру:

 1. звіт про отримання прибутку;
 2. структура податкових платежів;
 3. звіт про рух коштів;
 4. потреба в інвестуванні;
 5. витрати на обслуговування кредиту;
 6. ефективність проекту і його опис.

Структура бізнес плану – Розділ 12. Аналіз ризику

Ні для кого не секрет, що абсолютно кожен проект містить в собі ризики і стикається з певними труднощами на своєму шляху. Ці труднощі несуть загрозу для здійснення проекту, тому дані труднощі необхідно передбачити і розробити стратегії їх подолання. Також дуже важливо врахувати ступінь ризику і розглянути основні проблеми.

Основні моменти, які мають зв’язок з ризиком проекту, повинні описуватися досить просто і об’єктивно, а також необхідно враховувати той факт, що основна загроза може йти від основних конкурентів. Важливо не робити власних прорахунків у сфері маркетингу, а також в політиці виробництва. Не варто робити помилок під час вибору кадрів для керівної посади.

Повинні бути в наявності альтернативні програми управління підприємством, а також в бізнес-плані дуже важливо передбачити основні труднощі, щоб кредитори зрозуміли, як ви збираєтеся діяти в тій чи іншій ситуації. Ризик може бути оцінений об’єктивно шляхом проведення якісного аналізу, який передбачає визначення факторів і областей ризику. Дана робота проводиться експертним шляхом на підставі досвіду роботи у такому напрямку. Також може здійснюватися і кількісний аналіз, який відіграє важливу роль в оцінці всіх ризиків.

Шляхом кількісного аналізу можна оцінити обсяг передбачуваних втрат за певними видами ризику, а також слід пам’ятати про те, що в цьому аналізі використовується безліч методів, в тому числі і метод аналогій, моделювання і так далі.

 • Метод аналогій. В даному випадку використовуються дані по здійсненню аналогічних проектів.
 • Статистичний метод. Тут проводиться вивчення статистики, яка є.
 • Експертний метод. В даному випадку здійснюється збір думок експертів.
 • Моделювання. Тут можна виявити вплив на виниклу ситуацію ззовні.

Також є спеціально розроблені методи визначення ризиків. В результаті проведення аналізу ризику можна забезпечити надання основних гарантій повернення коштів потенційним кредиторам чи інвесторам.

Серед таких гарантій можна виділити наступні:

 • Гарантії федеральних або місцевих органів влади.
 • Страхування.
 • Банківські гарантії та заставу активів.
 • Права та обов’язки.
 • Гарантії на товар.

Визначитися з точною послідовністю розділів допоможе аналіз структури бізнес-плану.

Структура бізнес плану – Розділ 13. Додатки

Цей розділ містить в собі всі необхідні додатки, а також основні документи, які не приймають участь у процесі планування. До речі, на них необхідно посилатися в основних розділах бізнес-плану.

 • Копії численних договорів.
 • Документи, які стали джерелами основних даних.
 • Прейскуранти і так далі.

Так, структура та зміст бізнес плану являють собою основні складові, від яких багато що залежить у процесі реалізації проекту.

Слід зазначити, що в даний час на практиці використовується безліч продуктів, які спрощують складання бізнес-плану. Є спеціальні програми, за допомогою яких можна скласти планувальник і розрахувати основні показники рентабельності й ефективності проекту. Також використовуються спеціальні програми, що призначені виключно для розробки маркетингових стратегій, а також для опису виробничих процесів.

При правильному підході до складання основних розділів цього документа можна привернути увагу з боку інвесторів і при цьому отримати кошти на фінансування вашої ідеї. Однак для того, щоб бізнес план вийшов максимально грамотним і привабливим в безлічі аспектів, необхідно приділити увагу безлічі елементів. Дуже важливо чітко дотримуватися структури і описувати всі дії з точки зору ефективності. Необхідно дотримуватися порядку складання. Якщо у вас немає досвіду в складанні такої документації, можете звернутися за допомогою до професіоналів.

10. Структура бізнес-плану

 • Титульний аркуш.

 • Зміст бізнес-плану.

 • Резюме.

 • Галузь, фірма та її продукція (послуги):

 • 4.1. Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі.

 • 4.2. Опис продукту (послуги) фірми.

 • 4.3. Патенти, товарні знаки, інші права власності.

 • 4.4. Стратегія зростання фірми.

 • Дослідження ринку:

 • 5.1. Загальна характеристика ринку продукту.

 • 5.2. Цільовий ринок бізнесу.

 • 5.3. Місце знаходження фірми.

 • 5.4. Оцінка впливу зовнішніх чинників.

 • Маркетинг-план:

 • 6.1. Стратегія маркетингу.

 • 6.2. Передбачувані обсяги продажу.

 • Виробничий план:

 • 7.1. Основні виробничі операції.

 • 7.2. Машини й устаткування.

 • 7.3. Сировина, матеріали та комплектуючі вироби.

 • 7.4. Виробничі й невиробничі приміщення.

 • Організаційний план:

 • 8.1. Форма організації бізнесу.

 • 8.2. Потреба в персоналі.

 • 8.3. Власники бізнесу й команда менеджерів.

 • 8.4. Організаційна схема управління.

 • 8.5. Кадрова політика та стратегія.

 • Оцінка ризиків:

 • 9.1. Типи можливих ризиків.

 • 9.2. Способи реагування на загрози для бізнесу.

 • Фінансовий пл ан:

 • 10.1. Прибутки та збитки.

 • 10.2. План руху готівки.

 • 10.3. Плановий баланс.

 • 10.4. Фінансові коефіцієнти.

 • Додатки.

11. Логика розробкы бизнес плану

Выбир продукции для ринку

Дослидження ринкового середовыща майбутнього бизнесу

Выбир мисцезнаходження фирмы

Прогнозування обсягив продажу продукции

Опрацювання циновои та збутовои политыкы

Обгрунтування выбору организацийных параметрив фирмы

Опыс потенцийных рызыкив бизнесу и дии щодо их минимизации

Оцинювання финансовых параметрив бизнесу

Напысання высновкив щодо основных положень бизнес плану

12. Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес плану.

Бізнес-план, як і будь-який інший документ, підлягає певним вимогам щодо стилю написання:

 • бізнес-план має бути стислим, простим, але адекватно розкривати сутність підприємницького проекту. Для більшості невеликих проектів (для реалізації яких потрібно 80—100 тис. грн.), як свідчить практика, обсяги бізнес-планів обмежуються 20—25 сторінками. В інших випадках має бути підготовлений докладніший бізнес-план.

 • бізнес-план має бути функціональним, тобто містити лише корисну інформацію, яка інтересує або може інтересувати читача.

 • бізнес-план повинен грунтуватися на реалістичних припущеннях. Прогнози та передбачення (як найбільш «вразлива» частина бізнес-планування) мають бути обгрунтовані й підкріплені посиланнями на тенденції та пропорції розвитку галузі, на проведені дослідження ринку, на досвід діяльності конкурентів тощо.

 • бізнес-плану протипоказаний зайвий оптимізм. Будь-яке припущення в бізнесі дає «на виході» кілька результатів — від найгіршого до найліпшого. У процесі бізнес-планування треба орієнтуватися на найгірший результат, створюючи в такий спосіб певний запас «міцності» бізнесу;

 • бізнес-план має бути легким для сприйняття, чітким та логічним; таким, щоб у ньому можна було швидко знайти потрібну інформацію. Отже, у структурі бізнес-плану треба виділяти розділи та параграфи;

 • бізнес-план має забезпечувати охорону конфіденційної інформації про фірму та її діяльність. Для цього можна жорстко контролювати сферу його розповсюдження або скласти окремий додаток, який міститиме всю конфіденційну інформацію і буде доступний тільки тим, кому треба таку інформацію знати.

Тема 3. Структура та логіка бізнес-плану.

3.1. Структура бізнес-плану

3.2. Логіка розробки бізнес-плану

3.3. Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану

3.1. Структура бізнес-плану

Зміст і структура бізнес-плану залежать передусім від тієї аудиторії, для якої його призначено. Вибір тієї чи іншої аудиторії, у свою чергу, залежить від цілей, які ставить перед собою підприємець, опрацьовуючи бізнес-план (залучення зовнішнього капіталу, комунікації з партнерами по бізнесу, моделювання системи управління майбутнім бізнесом, попереднє визначення перешкод та проблем, розвиток власних управлінських навичок).

Перше правило, якого має дотримуватися підприємець у процесі складання бізнес-плану, – це чітке визначення мети його розробки та конкретного адресата.

На зміст і структуру бізнес-плану суттєво впливають розміри бізнесу й обсяги фінансових потреб. Що масштабнішим є підприємницький проект, що більше інвестицій він потребує, то ширше коло питань має бути висвітлено в бізнес-плані, то детальнішими та обґрунтованішими мають бути відповідні розрахунки.

на змісті та структурі бізнес-плану позначається й специфіка сфери майбутнього бізнесу. Обґрунтування підприємницького проекту у сфері виробничої діяльності потребує складнішого та «об’ємнішого» бізнес-плану внаслідок самої природи цієї сфери. Навпаки, підприємець, який бажає розпочати роздрібну торгівлю, не має потреби в опрацьованому до дрібниць бізнес-плані.

Зміст і структура бізнес-плану залежать також і від інших факторів, зокрема:

 • конкретних характеристик майбутнього продукту бізнесу та стадії його життєвого циклу;

 • рівня конкуренції в галузі;

 • можливостей розширення бізнесу в майбутньому.

Наявність багатьох факторів, які впливають на зміст, структуру та обсяги бізнес-плану, свідчать, що не існує певної стандартної, універсальної, «найліпшої» форми бізнес-плану. Кожний підприємець чи компанія складають бізнес-план по-своєму. Але це зовсім не означає, що не існує загальних вимог до опрацювання бізнес-плану. Є низка ключових питань, які мають бути ретельно вивчені, оцінені та висвітлені в кожному бізнес-плані.

Будь-який бізнес-план, незалежно від його особливостей та розмірів, має право на існування лише за умови, що він передбачає дохід для його власника.

Найскладнішою та найбільш повною щодо висвітлення питань є процедура розробки бізнес-плану для виробничої діяльності. У структурі цього бізнес-плану, як правило, виділяють такі складові:

 1. Титульний аркуш.

 2. Зміст бізнес-плану.

 3. Резюме.

 4. Галузь, фірма та її продукція (послуги):

4.1. Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі.

4.2. Опис продукту (послуги) фірми.

4.3. Патенти, товарні знаки, інші права власності.

4.4. Стратегія зростання фірми.

 1. Дослідження ринку:

5.1. Загальна характеристика ринку продукту.

5.2. Цільовий ринок бізнесу.

5.3. Місцезнаходження фірми.

5.4. Оцінка впливу зовнішніх чинників.

 1. Маркетинг-план:

6.1. Стратегія маркетингу.

6.2. Передбачувані обсяги продажу.

 1. Виробничий план:

7.1. Основні виробничі операції.

7.2. Машини й устаткування.

7.3. Сировина, матеріали та комплектувальні вироби.

7.4. Виробничі й невиробничі приміщення.

 1. Організаційний план:

8.1. Форма організації бізнесу.

8.2. Потреба в персоналі.

8.3. Власники бізнесу й команда менеджерів.

8.4. Організаційна схема управління.

8.5. Кадрова політика та стратегія.

 1. Оцінка ризиків:

9.1. Типи можливих ризиків.

9.2. Способи реагування на загрози для бізнесу.

 1. Фінансовий план:

10.1. Прибутки та збитки.

10.2. План руху готівки.

10.3. Плановий баланс.

10.4. Фінансові коефіцієнти.

 1. Додатки.

Ця структура є лише приблизною схемою бізнес-плану. конкретний бізнес-план може бути і не таким докладним.